IMG_6836

Klage på Fylkesmannen i Østfold v/miljøverndirektør K. Butenschøn

Neptune Network sendte 21.3. klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen i Østfold, ved miljøverndirektør Karsten Butenschøn. Bakgrunnen er Fylkesmannens manglende reaksjon på Moss Havn KFs brudd på tillatelse til dumping av masser.

Tillatelsen (30.10.2014) viser til søknad (23.4.2014) der det presiseres at dumping av masser skal skje med gravemaskin, for å sikre en høyest mulig miljøkvalitet. Dumpingen startet ca 11.3. med splittlekter, og Fylkesmannen i Østfold har tross gjentatte henvendelser ikke stanset den pågående bruk av splittlekter.

IMG_6837

Anmelder Moss Havn v/styret og ledelse til politiet

Neptune Network har levert inn anmeldelse til Moss Politi på Moss Havn KF v/ styreleder Gretha Kant, havnesjef Øyvind Høsteland Sundby og prosjektleder Roger Johansen.

Anmeldelsen gjelder brudd på straffeloven og forurensingsloven i forbindelse med at Moss Havn KF bryter tillatelsen fra Fylkesmannen i Østfold når de dumper masser med splittlekter, og ikke bruker gravemaskin som uttrykkelig presisert i søknad.

Midlertidig førføyning - Neptune Network

Oslo Byfogd innkaller Kystverket til rettsmøte

Etter at Neptune Network leverte inn en begjæring om midlertidig forføyning fredag, har Oslo Byfogd varslet Kystverket om at det skal berammes rettsmøte umiddelbart over påske.

Knut Byfogd

Krever umiddelbar sprengings-stans

Neptune Network går rettens vei. Innleverte fredag 11. mars en midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om umiddelbar stans i Kystverkets sprengninger i Indre Oslofjord.

Fylkesmannen Oslo Akershus ga Kystverket tillatelse til å sprenge grunner i Indre Oslofjord i prosjektet ”Innseiling Oslo”, og arbeidet startet oktober 2015. Neptune Network og andre erfarte raskt at Kystverket brøt tillatelsen på flere punkt, men Kystverket reagerte ikke på henvendelsene. Miljøsjef Are Hedén hos Fylkesmannen OA reagerte heller ikke på gjentatte bekymringsmeldinger og klager.

Først etter NRK og VG begynte å skrive om saken, gjennomførte Fylkesmannen en kontroll 28.1.2016. Kontrollen viste 4 alvorlige avvik på tillatelsen. Miljøsjef Are Hedén verken stoppet ”Innseiling Oslo” eller gikk til politianmeldelse av Kystverket – noe som vil være en helt normal reaksjon på klare brudd på en tillatelse. Istedenfor å trekke tilbake tillatelsen, ga Fylkesmannen svært overraskende en ny tillatelse.
Neptune Network anmeldte derfor 15.2.2016 Kystverket til Oslo Politidistrikt v/Finans- og miljøseksjonen for grove brudd på tillatelsen, og ba om at politiet stoppet prosjektet med umiddelbar virkning. Politiet har pr. dato ikke gjort annet enn å skriftlig bekrefte vår anmeldelse – og da etter gjentatte purringer fra oss.

Resultatet av dette er at Kystverket fortsetter som før, og vi hevder at Kystverket fortsetter bryte den nye tillatelsen fra Fylkesmannen. Det er gjort flere henvendelser til Fylkesmannen med forespørsel om når de skal gjennomføre nytt tilsyn av Kystverket. Miljøvernsjef Are Hedén har ikke noe klart svar på dette. Han uttaler at han har det travelt, men skal prøve å få gjennomført tilsyn i nær framtid. Dette har han sagt mange ganger uten at noe skjer. Det er han som er ansvarlig for dette hos Fylkesmannen, og det er totalt uakseptabelt at han ikke følger opp de lovnader han selv kommer med. Neptune Network innklagde derfor Fylkesmannens manglende inngripen overfor Kystverket i denne saken til Miljødirektoratet den 24.2.2106.
Vi har gjort flere forsøk på å få kontakt med Fylkesmann Svarstad Haugland for å gi informasjon om hvordan vi oppfatter Hedéns manglende handlinger. Haugland svarte torsdag 10.3. til Neptune Neptwork at hun ikke ønsker noe møte før Miljødirektoratet har behandlet Neptunes klage, og henviser tilbake til Are Hedén.

Med manglende reaksjon fra både Kystverket, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Politiet og Miljødirektoratet, ser ikke Neptun Network noen annen mulighet pr. dato enn å levere en Midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om å få stanset prosjektet ”Innseiling Oslo” umiddelbart.

Det er uforståelig og helt bakvendt at en frivillig og ideell stiftelse må være nødt til å varsle, anmelde, klage og gå til et krav om midlertidig forføyning ovenfor den norske stat. Hvor er åpenheten fra våre myndigheter? Hvor er føre-var-prinsippet, og hvor er imøtekommenheten fra de statlige organene som har et overordnet ansvar om vern av befolkningen mot skade og lyte – et ansvar som til og med er nedsatt i Grunnlovens § 12.

Det er skandaløst og svært frustrerende å oppleve hvordan myndighetsorganer som Kystverket, Fylkesmannen, Politiet, Miljødirektoratet og ulike departementer er totalt fraværende, og ikke fyller sin funksjon for å stoppe grove brudd på forurensingsloven.

IMG_0705

Protesterer mot statlig miljøkriminalitet

Neptune Network markerer i dag sin motstand mot sprenging, dumping og spredning av sterkt forurensede masser i Indre Oslofjord. Kystverket bryter tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Fylkesmannen reagerer ikke på Kystverkets ulovlige aktivitet. En skam.

Reddfjorden.no

Tilhjemmeside

Gå inn på Reddfjorden for å se hvordan vann fra Førdefjorden fylte postmottaket på Stortinget.

Knut Chr. Hallan sitt innlegg i Dagsavisen, 28 april. 2015

Vi vet alle at Tine Sundtoft ikke holder mål, men syndebukken er miljødirektoratet !

Bak Sundtoft står enkle politiske hensyn: Arbeidsplasser kontra ødeleggelser i naturen. Det som foruroliger mange, er at fagorganet Miljødirektoratet er så svakt med Ellen Hambro i spissen.

Les mer

statoiloljelogo

Hva sa vi, Statoil?

Konserndirektør John Knight innrømmer nå at Statoil ikke ville satset på oljesand dersom de skulle tatt beslutningen i dag. Det er en erkjennelse grovt på overtid.

Les mer

Solheimsellafieldthumbnail050618

Solheim krever resultater fra Sellafield

Miljøvernminister Erik Solheim besøker idag atomavfallsanlegget Sellafield.
Ledelsen på anlegget har fortalt at de har stor fokus på å få igang sine tekniske prosesser for å få tømt de 21 tankene med høyaktivt flytende avfall.

Les mer

NeptuneNetworkKlarTalePris233527

Klar Tale prisen 2010

Neptune Network har i dag besluttet at Neptunes KlarTale-pris 2010 skal tildeles Frantz Kristensen i Ballangen. Begrunnelsen for tildelingen er hans mangeårige innsats og klare holdninger i viktige saker som berører miljøspørsmål.

Les mer