NeptuneNetworkKlarTalePris233527

Klar Tale prisen 2010

Neptune Network har i dag besluttet at Neptunes KlarTale-pris 2010 skal tildeles Frantz Kristensen i Ballangen. Begrunnelsen for tildelingen er hans mangeårige innsats og klare holdninger i viktige saker som berører miljøspørsmål.

Han har vært spesielt opptatt av konsekvensene av gruvedrift og deponering av slam i Ballangen.

Neptune Network vil uttrykke respekt for hans tydelighet og utholdenhet når han har tatt opp vanskelige og omstridte saker i sitt lokalmiljø.

KlarTale-prisen er en skulptur av havguden Neptun. Den blir kun delt ut til personer som gjennom sitt virke har utvist et spesielt engasjement og mot. Prisen ble første gang delt ut i 2003 til Børge Brende.