460_0___30_0_0_0_0_0_statoil_1_small.151239

Irlands ulykke, Statoils ansvar?

Irland har store olje- og gassressurser utenfor kysten. Akkurat slik Norge har.

Hvorfor er Irland da i slik dårlig finansiell situasjon, svært ulik den vi kjenner her i landet?

Irland lar internasjonale oljeselskaper utnytte ressursene uten at det gir inntekter av betydning til den irske befolkningen.

Neptune Network inviterer til visning av den prisbelønte dokumentaren

«The Pipe»
MANDAG 31. oktober kl. 17.00
på Cinemateket/Filmens Hus i Dronningensgate 16, i Oslo.

Filmen omhandler det svært omstridte gassprosjektet i Corrib utenfor det lille lokalsamfunnet Rossport ved den irske nordvestkysten. Statoil har 36% eierandel i prosjektet som vil gi store inntekter for Norge i årene som kommer. I en periode på over 9 år har dette prosjektet møtt stor lokal motstand.
Shell har det operative ansvaret.
Statoil stiller seg bak Shell.

 

Dokumentaren viser hvordan konflikten har ført til en stor splid i det som tidligere var et fredelig landbruk- og fiskerisamfunn. Vi får se politi og private sikkerhetsselskaper som utøver vold overfor lokalbefolkningen.

 

Flere har blitt fengslet over lengre tid pga sin motstand, og stadig flere spør seg om dette er noe norske skattebetalere skal vedkjenne seg.

 

Etter visningen blir det mulighet til å snakke med bla. fiskeren Pat O´Donnel fra Rossport som vil være tilstede.