Knut Chr. Hallan sitt innlegg i Dagsavisen, 28 april. 2015

Vi vet alle at Tine Sundtoft ikke holder mål, men syndebukken er miljødirektoratet !

Bak Sundtoft står enkle politiske hensyn: Arbeidsplasser kontra ødeleggelser i naturen. Det som foruroliger mange, er at fagorganet Miljødirektoratet er så svakt med Ellen Hambro i spissen.

Vi har opplevet Miljødirektoratets vingling i Syd-Varanger og Bøkfjorden er allerede skadet.

Nå lover hun all verdens strengeste regelverk og kontroll overfor det hasardiøse prosjektet i Førdefjorden. Den «garantien» Miljødirektoratet gir overfor dumping av avfall i Førdefjorden, er ikke verdt papiret det er skrevet på.

Vi har nå 8 års erfaring med Miljødirektoratets godkjenning , regelverk og kontroll av Oslo Havn’s prosjekt » Ren Oslofjord», det som ble Giftskandalen i Oslofjorden etter Giftdumpingen ved Malmøykalven. På forhånd garanterte Miljødirektoretet for at det giftige slammet ikke skulle spre seg, men bli liggende i sjødeponiet ved Malmøykalven. I flere år hevdet direktør Ellen Hambro at «Oslofjorden var renere enn på 100 år, Knut Chr. Hallan».Hun har også hevdet at» 2100 KILO kvikksølv er fjernet fra sjøbunnen og lagt i et deponi, isolert slik at ikke bunndyr og fisk får i seg de fjernede miljøgiftene».

Vi som har fulgt med, vet at det er grisemudret med vanlig grabb, sølt, spredd og forsøkt pumpet ned i Oslofjorden med et kjempetrykk. Deretter er det forsøkt å tildekkes, men dette var bare en bløff og rent juks ! Resultatet kan dere lese i Dagsavisen 10.april:TORSKEN FULL AV MILJØGIFTER.

Det er nå ifølge NIVA altfor høye nivåer av kvikksølv i torsk tatt i Indre Oslofjord, noe også Miljødirektoretets direktør nå innrømmer.Hun garanterte ingen spredning, på samme måte som hun nå garanterer for Førdefjorden.

Miljøvernministeren bruker Miljødirektoratet som faginnstans, og derfor ligger ansvaret hos Ellen Hambro. Hun forsvarer seg med at hun ikke kan se noen sammenheng mellom markant forverring av Indre Oslofjord fra 2006 da grisemudringen og deponiet startet opp, men 3-4 NIVA rapporter på rad i 2013 og 2014 har klar tale for urovekkende kvikksølvnivåer.

Jeg håper folk flest får opp øynene for at i 2015 er det riv ruskende galt å bruke sjøen som søppelkasse, og at Miljødirektoratets forsikringer for Førdefjorden ikke holder mål etter det vi har erfart fra sjødeponi i Oslofjorden.

Knut Chr Hallan

Generalsekretær

Folkeaksjonen Mot Giftdumping

Hentet fra Dagsavisen.