11231798_894173433954693_7744407510792067286_n

Miljødirektoratet holder tilbake informasjon

Knut Hallan, Rune Haaland og Frank-Hugo Storelv heiste i morges et 15 meter langt banner til topps på bygget til Miljødirektoratet med teksten ”SKAM DERE”.

Knut Hallan, Folkeaksjonen mot Giftdumping sier til Neptune Network: ”Det er nå i følge NIVA altfor høye nivåer av kvikksølv i torsk tatt i Indre Oslofjord. Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro garanterte i 2006 at det ikke ville bli spredning av miljøgifter da havnen i Oslo ble gravd opp og massene dumpet i sjøen igjen et par km lenger ut. Hun har hele tiden hevdet at Oslofjorden er renere enn på 100 år, og at 2.100 kg kvikksølv er fjernet fra sjøbunnen og ligger trygt tildekket i et deponi.”

Knut Hallan har merket seg at retorikken fra Hambros side nå har endret seg noe.

”Hun har sluttet å hevde at fjorden har blitt renere, etterhvert som at stadig flere rapporter viser det motsatte. Kvikksølvverdiene stiger. Men hun hevder fortsatt det ikke er noen sammenheng her. SKAM DERE, Miljødirektoratet”, sier Hallan.