11225449_894173413954695_7939304903154171622_n

Les innlegg i Fiskeribladet fra Elin Leer-Salvesen og Are Dammann (innbyggeriniativet på Nesodden):

Torsken i Indre Oslofjord er helseskadelig! Miljømyndighetene har sviktet sin informasjonsplikt.

«Miljømyndighetene er bekymret for økende kvikksølvmengde i fisk», skrev Fiskeribladet i en artikkel 18 april. «Miljødirektoratet roper varsku» stod det i billedteksten. Artikkelen viser til en pressemelding fra direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Vi synes Fiskeribladets lesere fortjener å få høre den sanne historien om bakgrunnen til dette oppslaget.

 

Miljømyndighetene har aldri ropt varsku. Tvert imot! I flere år har de unnlatt å advare barn, gravide og ammende mot at det kan medføre helseskade å spise torsk fra Indre Oslofjord. Miljødirektoratet har selv bestilt rapportene fra Niva som alle viser det samme: Den helseskadelige grensen ble passert allerede i 2006. Siden har den fortsatt å øke kraftig. Dette har Ellen Hambros Miljødirektorat og Mattilsynet holdt helt tett om.

Ellen Hambro reagerte først etter en kronikk i Dagsavisen 10. april i år skrevet av oss i Innbyggerinitiativet på Nesodden sammen med Nesoddens ordfører fra 2003 til 2011 og 2 professorer hvorav den ene har jobbet 15 år i NIVA og mange år i Økokrim. I kronikken påviser vi at den kraftige økningen i kvikksølvnivået startet samtidig med at oppgravingen av 2000 kilo kvikksølv og andre farlige miljøgifter ble satt i gang.

Ellen Hambro forsøkte i et tilsvar i Dagsavisen å forklare økningen med økt avrenning fra innsjøer og elver, noe NIVA selv slår fra seg i rapporten: «Det finnes ikke data til å støtte hypoteser om lokale prosesser som avrenning eller endring at trofisk nivå som kan forklare denne økningen». I tillegg har innsjøene på Romerike, som hun mener kvikksølvet i Indre Oslofjord kommer fra, avrenning til Ytre Oslofjord som har lave verdier og ikke viser økning av betydning i samme tidsrom.

I årene før vår kronikk stod på trykk, hadde Hambro kun gjort seg bemerket i media med å feire «avslutningen på et vellykket miljøprosjekt», allerede i 2011, FØR prosjektet var avsluttet. Og til Teknisk ukeblad utbasunerte hun: «Sjøbunnen er renere enn på 100 år til glede for fisk og krabber og alle som bruker fjorden». Og hun fortsatte: «I løpet av de 5 årene er blant annet 2100 kilo kvikksølv lagt i deponiet og fjernet fra næringskjeden».

Etter slike påstander er det kanskje ikke så rart at hun holder tett om rapporter som river ned glansbildet av Norgeshistoriens største «miljøopprydding», som har kostet skattebetalerne mer enn 200 millioner kroner.

Miljødirektoratet lovet befolkningen en miljøforbedring på over 90% og opphevelse av kostholdsrådet for fisk. Nå ser vi resultatet: Sjøbunnen i Indre Oslofjord er fortsatt full av miljøgifter, og torskefileten har nå så høye nivåer av kvikksølv at barn, gravide og ammende ikke bør spise den. Se rapporten «Contaminants in costal waters of Norway 2013» side 41

Det er påfallende at den kraftige økningen startet samtidig med at prestisjeprosjektet «Ren Oslofjord» startet. Også nivåene av kadmium har økt kraftig i samme periode.

At torsken nå er full av kvikksølv er ikke overraskende for oss som fulgte prosjektet tett: Til miljøorganisasjonenes fortvilelse tillot miljøvernmyndighetene at Oslo Havn fikk rote rundt i sterke miljøgifter med gravemaskiner i 2 ½ år. Se dagbladartikkel fra 24. mars 2007: «Slik spres giften i Oslofjorden».

Det som ikke allerede hadde seilt ut fjorden med strømmen fra Akerselva, ble fraktet 3 kilometer innover i Oslofjorden, blandet med store mengder vann og pumpet ned i sjøen igjen med stort trykk. Se spredningen i Bellonas undervannsfilm fra 5. april 2006. Søk etter artikkelen: «Bellona på undervannstokt ved Malmøykalven».

I deponiet der giften ble pumpet ut, formelig kokte det av fisk kontinuerlig i de 2 årene dumpingen pågikk. Søk på artikkelen «Det kokte av fisk under giftdumpingen» fra Teknisk ukeblad 6. november 2009

Professor Stein Kaartvedt var bekymret for at fisken kunne ta opp miljøgifter under deponeringen, fanget masse fisk, la i fryseren og søkte SFT (senere Klif, nå Miljødirektoratet) om penger til å få analysert fisken. Det ble avslått!

Nå ser vi resultatene.

Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

Artikkelen er hentet fra FiskeribladetFiskaren