Om

NEPTUNE NETWORK

Neptune Network er en privat stiftelse som ble etablert april 2001. Stiftelsen baserer seg på deltakelse fra frivillige, og har ikke ansatte eller medlemmer.

I et samfunn som i stadig større grad preges av analyser og ikke handlinger, har Neptune Network mot og kraft til å reagere.

Formålet er å stoppe ødeleggelse av miljø og natur, samt reagere på samfunnshendelser som strider mot våre demokratiske prinsipper. Virksomheter og enkeltpersoner som er ansvarlig for ulovlige handlinger, blir anmeldt til politiet for videre etterforskning, eventuelt tiltale og dom.

Neptune Network finansieres gjennom gaver og bidrag fra private givere.

Neptune Network har et internasjonalt arbeidsfelt.

Leder er Frank-Hugo Storelv.

 

Stiftelsen Neptune Network

Org. nr. 983 238 777

Nedre Vaskegang 6, 0186 Oslo

Tlf: 22 44 45 80

info@neptunenetwork.org