cover

STENG SELLAFIELD-TOKTET

Mandag 1. juni la Neptune Network ut på Steng Sellafield-toktet 2015. Det er en ferd med Nordlandsbåt langs norskekysten, med oppstart på Hvaler. I løpet av toktet vil båten besøke de fleste havner. Ferden fortsetter nordover de neste to somrene, og vil nå Kirkenes sommeren 2017. Toktet skal bidra til å skape oppmerksomhet rundt den trusselen Sellafield representerer for Norge.

Les mer

Greetings from Sellafield

335 dager i året blåser vinden fra Sellafield rett mot Norge. Se hva som skjer når 335 ballonger slippes fra Sellafieldanlegget.

Les mer

Sellafield stresstestes alikevel

Etter at Sellafield først ikke ville la seg stressteste som en del at et omfattende E.U-programm for gjennomgang av europeiske atomkraftverk, kommer nå beskjeden om at anlegget skal testes alikevel.

Les mer

playsolumlarsenjpg191533

Skuffet over Sellafield

Representater fra britiske myndigheter og Sellafields ledelse har nettopp gjennomført et lukket seminar på Lofoten i regi av Lofoten mot Sellafield. Lederen for sistnevnte organisasjon, Per Kaare Holdal, sier han er skuffet, men at møtet samtidig har gitt grunnlag for videre arbeid.

Les mer

AtompolitietfjernetaksjonisterfraNeptiuneNetwork06playbuttonjpg000135

Atompolitiet fjernet aksjonister

Britisk politi fjernet idag Neptune Networks aksjonister fra jernbanelinjen på Sellafield . Aksjonistene hadde plassert en elbil på jernbanelinjen for å stanse inntaket av atomavfall til det omstritte anlegget.

Les mer

729x012945

Sellafieldkunden Tepco sitt Fukushima-anlegg i nødsituasjon

Da Neptune Network besøkte TEPCO for 6 mnd siden sa de at det var umulig at Fukushima skulle kunne miste kjølingen på sine reaktorer. Etter dagens jordskjelv i Japan har anlegget faktisk mistet kjølingen. Flere tusen personer blir evakuert av myndighetene.

Les mer

spredningtilmail000709

Miljøvernministeren på atominspeksjon

Tordag 24.2. drar Erik Solheim til det ulykkesbefengte atomavfallsanlegget Sellafield. Anlegget er den største trusselen mot Norges eksistens ettersom sikkerheten der er svært dårlig, kombinert med at vinden blåser mot Norge 92% av tiden.

Les mer

_DSC0183173904

Breeze aksjonerer på Sellafield

Toppledelsen i det norske Breeze-konsernet og representanter fra Neptune Network aksjonerer nå foran hovedporten på Sellafield. Kravet er at atomavfallsanlegget stanser mottak av brukt atomavfall fra Japan, og at det iverksettes tiltak for å få tømt anlegget for høyaktivt avfall.

Les mer

photo013014

Kastet ut av TEPCO

Frank-Hugo Storelv og Marie Frogner fra Neptune Network ble kastet ut fra et møte som omhandlet atomavfallet TEPCO sender til Sellafield.

Les mer

NeptuneNetworkventerpatomtoget200332

Venter på atomtoget

Neptune Network venter nå på et tog med atomavfall som er på vei til Sellafield. ifølge informerte kilder skal det komme en transport med atomavfall idag.

 

skeigrandevenstresellafieldstillplayjpg005815

Sellafield til Stortinget

Venstre har lykkes med å få representanter fra Sellafield LTD og den britiske ambasaden til å stille i en lukket høring på Stortinget. Det har i langt tid vært meget vanskelig å få ut informasjon fra Sellafield og Trine Skei Grande håper at representantene fra Sellafield vil ha såpass stor respekt for en nasjonal forsamling at man kan få svar på spørmål om anlegget.

Se intervju med Trine Skei Grande ovenfor.