Sellafield stresstestes alikevel

Etter at Sellafield først ikke ville la seg stressteste som en del at et omfattende E.U-programm for gjennomgang av europeiske atomkraftverk, kommer nå beskjeden om at anlegget skal testes alikevel.

Sellafield er Europas største lager av radoiaktivt avfall og selv om anlegget ikke lengre produserer kraft, er det all grunn til å stressteste anlegget ettersom det er mange høyrisikoprosesser med radiaktivt materiale på anlegget.