Greetings from Sellafield

335 dager i året blåser vinden fra Sellafield rett mot Norge. Se hva som skjer når 335 ballonger slippes fra Sellafieldanlegget.

Om det skjer en ulykke, kan konsekvensene tilsvare opp mot 50 ganger Tsjernobyl (ref. Statens Strålevern). Risikoen er meget stor; Sellafield-anlegget er gammelt, slitt og uhyre komplekst.

Linker til rapportene fra Statens Strålevern:

Strålevern Rapport 2010:13
Consequences in Norway after
a hypothetical accident at Sellafield
Predicted impacts on the environment

Klikk her for å lese rapporten

Strålevern Rapport 2009:7
Consequences in Norway of a
hypothetical accident at Sellafield:
Potential release – transport and fallout

http://www.nrpa.no/dav/a368e9b53c.pdf

Strålevern Rapport 2009:6
Konsekvenser for Norge ved
en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget:
Potensielt utslipp – transport og nedfall

http://www.nrpa.no/dav/67148ac7c1.pdf