_08A8802

Kraftige protester

Demonstrasjon foran Stortinget 26. mai 2015. NEI til gruveavfall i Førdefjorden.

_W4A4340

 

Foto: Viktor Jæger

Knut Chr. Hallan sitt innlegg i Dagsavisen, 28 april. 2015

Vi vet alle at Tine Sundtoft ikke holder mål, men syndebukken er miljødirektoratet !

Bak Sundtoft står enkle politiske hensyn: Arbeidsplasser kontra ødeleggelser i naturen. Det som foruroliger mange, er at fagorganet Miljødirektoratet er så svakt med Ellen Hambro i spissen.

Les mer

IMG_9952000010

Fikk forklare seg i Høyesterett

For første gang siden Alta-saken ble det idag lagt frem en miljøsak for Høyesterett. Spørmålet det skulle tas stilling til er om hvorvidt sivil ulydighet kan benyttes i en miljøsak med forankring i de rettslige prinsipene om nødrett eller nødverge.

Les mer

Klifskamdere.082414

Skam dere KLIF

I dag kl 0700 har Folkeaksjonen Mot Giftdumping og Neptune Network hengt opp et gigantisk banner på fasaden til Klifs kontorbygg på Helsfyr i Oslo. Banneret er en protest mot at Klif ikke er sannferdig i saker som gjelder dumping av gift i norske fjorder.

Les mer

IMG_9952000010

Historisk rettsak starter imorgen

Med Rakel Surlien som lagdommer starter Borgarting Lagmannsrett imorgen sin 2 dager lange behandling av rettsaken mot Frank-Hugo Storelv, Rune Haaland og Knut Chr. Hallan.

Les mer

SigneNmdalintervjuomhastetillatelse063711

KLIF Avviser politisk press

På tross av en rekordhøy hastighet i saksbehandling til fordel for Sydvaranger Gruve, samme dag som gruvebedriften søkte om å få slippe ut kjemikalier de hadde sluppet ut ulovlig i månedesvis, nekter Signe Nåmdal for at Klif har blitt utsatt for politisk press i saken.

Klikk på bildet for å se intervjuet

IntervjuHamran064055

Havnedirektøren setter sin lit til Tyngdekraften

I et intervju med Netpune Network betegner Havnedirektør Hamran giftdumpingen i Oslofjorden som en suksess. Prosjekter er i følge henne selv baser på at tyngdekraften fungerer i vann som på land. Strømninger og andre faktorer er det tydeligvis ikke nødvendig å tenke på.

BerntStillufKarlsenOsloHavn233253

Oslo Havn til Høyesterett?

Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen er i dårlig humør. I over en uke har styrelederen jublet i media over at lagmannsretten ikke tok Oslo Politikammers anke på frifinnelsen i tingretten til ny rettsbehandling.

Les mer

Avviste forlik

NOBlad.no: Foreslo forlik: Secoras administrerende direktør, Ole-Johnny Johansen fortalte onsdag at selskapet i forkant av rettsforhandlingene foreslo et forlik om foretaksbot. Secora foreslo før rettssaken å inngå et forlik om foretaksbot, men påtalemyndigheten avslo.

Les mer

Giftdumpingen i Oslofjorden – Rettsaken er igang

Etter tusenvis av frivillige timer, en bråte av protester og påfølgene arrestasjoner, sitter flere av partene i giftumpingsaken nå på tiltalebenken i Oslo Tingrett. Rettsaken om giftumpingen i Oslofjorden er igang.

Les mer