Det kokte av fisk under giftdumpingen

TU.no: Området der Secora dumpet forurenset masse hadde til tider flere hundre ganger mer fisk enn resten av fjorden, sier professor Stein Kaartvedt.

Nylig startet rettssaken mot de ansvarlige for «Prosjekt Ren Oslofjord» i Oslo tinghus. Entreprenørselskapet Secora, NGI (Norges Geotekniske Institutt) og Oslo Havn KF står tiltalt.

Ifølge tiltalen dumpet Secora 33.000 kubikkmeter forurenset masse rett i overflaten på vannet over deponiet.

Fikk ikke måle giftinnholdet

Professor ved Biologisk institutt på Universitetet i Oslo, Stein Kaartvedt, er et viktig vitne i saken.

I forbindelse med en masteroppgave ved instituttet ble et ekkolodd festet under deponeringslekteren i juli 2007.

Hensikten var å kartlegge krill, fisk og sedimenter i vannmassen under deponeringen. Det akustiske datamaterialet fra juli 2007- januar 2008 konkluderte entydig.

– Massevis av fisk svømte rundt i det forurensede vannet, forteller Kaartvedt.

Biologisk institutt forsøkte å få støtte til å undersøke giftstoffene i fisken.

– Men det fikk vi avslag på. Dette var et midlertidig fenomen, så mye av den fisken er nå forsvunnet.

Les resten på TU.no