Skremmende interessant rettsak

SFT burde også sittet på tiltalebenken, mener generalsekretæren i Folkeaksjonen Mot Giftdumping.

Etter en uke i Oslo Tingrett, der Oslo Kommune/Oslo Havn KF, entrepenørselskapet Secora AS som arbeidet for dem, kontrollselskapet NGI, Norges Geotekniske Institutt, og fem ansatte i Secora og Oslo Havn, er tiltalt for brudd på forurensningsloven , er det fremkommet at prosjektet Ren Oslofjord ikke er blitt det man håpet, hevder Knut Chr Hallan i FMG. Han har fulgt saken tett, både utenfor og i rettsalen.

Det som er fremkommet til nå, er mer enn nok til å gi en fellende dom, så kan de bruke de neste 6 ukene frem til jul med å diskutere omfanget og systemsvikten.

Det det dreier seg om fremover, vil være om de ansvarlige sjefene blir stilt til ansvar eller ikke. Som så ofte før er de de små fiskene som blir fanget, mens de virkelig store haiene går fri.

Denne saken er begrenset til kun å gjelde selve deponeringen og manglene i rapporteringen. Den omdiskuterte metoden, som mange mener er naturstridig, er ikke tema. Ei heller om slammet ligger der eller ikke, eller om Oslo Havn klarer å bevise at de har greid å få til tildekkingen av de forurensede massene eller ikke., hevder Hallan.

Det er hittil bare Secora AS ledelse ved adm. dir Ole-Johnny Johansen, prosjektdirektør Bjørnulf Tverå, formennene eller basene Jarle Johansen og Trond Edvardsen som har fått forklare seg. Reidar Samuelsen som var anleggsleder, står for tur før Oslo Havns prosjektleder Torild Jørgensen blir å finne i tiltaleboksen.

Jeg er imponert over Politiets arbeid og oversikt, og positivt overasket over politiadvokat Carl Graff Hartmanns dokumentasjoner. Det er skremmende, avslutter Knut Chr Hallan, som selv har lagt ned over 3000 timer i denne saken.

Spesielt er det til stadighet å bli minnet om hvor slett arbeid SFT har utført i denne saken. Slik jeg ser det, har dette vært helt ute av kontroll. Det er ikke basen ombord på pumpelekteren som skal taes, men NGI og SFT som ikke har villet oppdage jukset, avslutter generalsekretæren, klar for ny uke i rettsal 227 i Tingretten