Blokkaden avsluttet

Neptune Network avsluttet sin blokade av Sydvaranger Gruve rundt midnatt.

- Som Klif har vært tydelige på, så er bruken av Magnafloc LT37 ikke i henhold til utslippstillatelsen, og derfor ulovlig. Bedriften viste gjennom våre samtaler at de hadde tatt dette innover seg, sier Frank-Hugo Storelv (leder i Neptune Network). Siden Klif ikke griper inn overfor ulovligheter, valgte vi å avslutte blokkaden. Vi avventer dokumentasjonen, og ser fram til at Sydvaranger Gruve framover tar ansvaret for å følge tillatelsene. Etter vårt besøk der i juni er det etablert en struktur for miljøarbeidet, og vi kommer til å fortsette vårt press for at Klif ivaretar sin tilsynsrolle og at Sydvaranger Gruve heretter forholder seg til lover og regler.