Gruveavfall fra Engebøfjellet skal dumpes i laksefjord…

UANSVARLIG! KORTSIKTIG! ANTIKVARISK!

Ja, antikvarisk. Norge er et av svært få land som i dag tillater dumping av sedimenter i havet.

Les om det her