Det haster med å fjerne U-864 fra Fedje

Nå haster det med å fjerne den kvikksølvholdige lasten til ubåten ved Fedje. – Utlekking av kvikksølv fra krigsvraket understreker dette behovet, påpeker Norges Fiskarlag til myndighetene
UBÅT TIL BESVÆR: Dette bildet er av U-995 som nå står som museumsubåt på land i Kiel i Tyskland. U-864 var av typen IXD2. Ubåten ved Fedje var en videreutvikling av ubåttype VII som U-995 er eksempel på. Jan-Erik Indrestrand/Norges Fiskarlag

Allerede i 2012 overleverte Metier og Møreforskning en rapport om hva som skulle skje med U-864, den tyske ubåten som ligger på havets bunn utenfor Fedje, og inneholder en last med 875 flasker (canister) med til sammen 65 tonn kvikksølv. Neptune Network hadde da i flere år hatt fokus på å få dette vraket opp, eller i det minste sørge for at kvikksølvet ble tatt opp og uskadeliggjort. Ingen ting er blitt gjort på alle disse årene.

Det har vært kranglet om metode i 15 år

Nå er det nye runder med myndighetene, og i en artikkel fra Kystmagasinet 12. januar 2023 skriver de at et ekspertutvalg har vurdert videre håndtering av ubåtvraket U-864 utenfor Fedje og gitt ut en rapport. De ga departementet en tilrådning om tiltak for håndtering av vraket U-864, kvikksølvlasten og den kvikksølvforurenset havbunn rundt vraket.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt rapporten på offentlig høring.

Norges Fiskarlag og Sør-Norges Fiskarlag har sammen sett på rapporten. De sier i artikkelen til Kystmagasinet.

– Vi er tilfredse med at utvalget anbefaler å fjerne kvikksølvet fra vrakdelene og de nærliggende sedimenter. For å sikre sjømattryggheten i området best mulig mener vi imidlertid at vraket også bør heves og ikke tildekkes, slik rapporten foreslår. Vi håper arbeidet kommer i gang så raskt som mulig, slik at vi sikrer at vi også i fremtiden kan høste bærekraftig og ren mat fra havet utenfor Fedje.

Samferdselsdepartementet oppnevnte i 2020 et nytt ekspertutvalg som skulle vurdere om det finnes ny informasjon som kan bidra til en best mulig løsning for ubåtvraket U-864 som ligger utenfor Fedje i Vestland.

Og de nye ekspertene skulle se på om det fantes ny teknologi som kunne tas i bruk. Målet for utredningen var å sikre minst mulig miljørisiko på lang sikt.

Utvalget fikk i oppdrag å gi departementet en tilrådning om tiltak for håndtering av vraket U-864, kvikksølvlasten og kvikksølvforurenset havbunn rundt vraket, og skulle vurdere:

  • om det finnes ny informasjon som vil innebære en endring av vurderingene av miljørisiko på lang sikt for alternativene tildekking, heving av last og heving av vrak og last
  • om heving av last eller vrak og last kan gjennomføres med en lavere miljørisiko på kort sikt enn det Kystverket har vurdert tidligere
  • om Kystverkets anbefaling og rangering av miljøtiltak for håndtering av kvikksølvforurensingen dekkende for en sikker ivaretagelse av miljørisiko på kort og lang sikt

Kystverket har, slik som for 11 år siden, satt opp tre alternative miljøtiltak;

  • tildekking
  • heving av last
  • heving av last og vrak

Slik som tidligere har Kystverket konstatert at tildekking gir den laveste risiko for spredning av kvikksølvet.

Dette mener Neptune Network ikke er godt nok. U-864 må heves!

Et utslipp vil ikke bare ramme Fedje og kommunene rundt, men store deler av kysten vil bli rammet, enten i form av spredning eller i form av svekket omdømme som følge av frykt for forurenset sjømat. Kvikksølv hoper seg opp i næringskjeden, og kvikksølv dreper.

Denne opprydningen MÅ komme i gang så fort som overhode mulig. Nå er mange, mange år gått og ingenting er gjort. Vi kan ikke miste mere tid.

Les gjerne artikkelen fra Teknisk Ukeblad fra 2019: https://www.tu.no/artikler/har-kranglet-i-15-ar-om-miljogift-i-vraket-av-ubaten-u-864/456350

 

Del innlegget: