Neptune Network stenger atomtransport til Sellafield

«Ren Oslofjord» ble «Død Oslofjord»

Klar melding til Miljødirektoratet, NGI og Oslo Havn

Giftdeponiet i Oslofjorden skal kartlegges – søknad er sendt

Hør Knut Chr. Hallan fra Neptune Network redegjøre for søknaden som er sendt Kartverket.

Fra «Ren Oslofjord» til «Død Oslofjord»

Prosjektet «Ren Oslofjord» har på 17 år nærmet seg «Død Oslofjord», akkurat som motstanderne forutsa. Støttespillerne bortforklarer. De hevder at dumping av over 200 kg PCB, 2000 kg kvikksølv, tonnevis med bly, kilovis med TBT og PAH ikke har noe med Oslofjordens tilstand å gjøre. Nå skal sannheten for en dag.

Moss Havn tapte mot Neptune i Tingretten

Neptune tok Moss Havn til Tingretten for å få stanset ulovlig bruk av splittlekter ved dumping av masser i Verlebukta.

Steng Sellafield-tokt 2016

Neptune Networks Steng Sellafield-tokt 2016 startet 1. juni fra Bergen, med retning Tromsø.