Markering i Fredrikstad før kommunevalget

Neptune Network gir seg aldri. Alle muddermasser skal på land. Indre Oslofjord er død. Dette advarte vi mot før det store oppryddningsprosjektet i Bjørvika med tilhørende dumping av masser i sjøen utenfor Malmøykalven og Nesodden. Nå er staten igang igjen og har tillat samme type dumping av masser i Hvalerskjærgården. Ytre Oslofjord ligger i koma og trenger all den livreddning den kan få, ikke å bli slammet ned av giftholdige masser.

Kvikksølv dreper – Alt mudder må på land

Etter industrien i Norge ligger det giftige bunnsedimenter i fjorder og elver.

Hvordan giftmudder ikke legger seg på bunnen – En demonstrasjon

Vi viser hva noen ikke forstår. At mudder blandet med 70% vann blir en tyntflytende suppe.

Bærekraftskonferanse i Fredrikstad – uten at giftdumping på Hvaler er tema

Enda en bærekraft konferanse hvor Neptune Network, eller andre, ikke kommer til ordet.

Neptune Network aktivist Rune Haaland er tiltalt for å stanse giftmudring i Borg havn

Rune Haaland ble pågrepet den 15.11.2022 under aksjon for å stoppe mudring av giftige sedimenter i Borg havn.

Varslere overkjøres

I tiltaleboksen for å ha varslet: her ser vi lite til Bat (best available tecknology)