courage to act

The Guardian avslører: stor frykt for sikkerheten på Europas farligste atomanlegg

Endelig er det hull på ballongen! Nå har avisen The Guardian i løpet av 2 dager sluppet 6 artikler om den store trusselen avfallsplassen for atomavfall, Sellafield i England, potensielt er for Norge, norsk matsikkerhet, miljø og helse.

Oslofjordrådet har møte – Neptune Network nektes adgang

I dag – 7. november er det ett år siden prøvemudringen startet i Fredrikstad (Borg havn). I dag sitter Oslofjordrådet og diskuterer hvordan fjorden skal reddes. De lærte tydeligvis ingenting fra i fjor. Tillatelsen til å pumpe kvikksølvholdig slam ned i Ytre Hvaler Nasjonalpark må trekkes tilbake.

Malmøykalven giftdeponi – «Giftdeponiet som forsvant»

Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.

Bystyret i Fredrikstad ble konstituert

Neptune Network var på plass da det nye bystyret i Fredrikstad ble konstituert. Vårt klare budskap til politikernes var: Trekk tillatelsen til dumping av giftslam i Hvalerskjærgården tilbake! Om dere ikke gjør det vil dere bli ansvarlig for grov miljøkriminalitet. Skadene vil være irreparable.

Markering i Fredrikstad før kommunevalget

Neptune Network gir seg aldri. Alle muddermasser skal på land. Indre Oslofjord er død. Dette advarte vi mot før det store oppryddningsprosjektet i Bjørvika med tilhørende dumping av masser i sjøen utenfor Malmøykalven og Nesodden. Nå er staten igang igjen og har tillat samme type dumping av masser i Hvalerskjærgården. Ytre Oslofjord ligger i koma og trenger all den livreddning den kan få, ikke å bli slammet ned av giftholdige masser.

Kvikksølv dreper – Alt mudder må på land

Etter industrien i Norge ligger det giftige bunnsedimenter i fjorder og elver.