courage to act

Hummer, sjøkreps og hvit damask: Protestmarkeringen falt i smak hos politikerne

Neptune Network har invitert ordfører Arne Sekkelsten og de øvrige gruppelederne i Fredrikstad til det «siste» kvikksølvfrie sjømatmåltid fra Hvaler.

Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Det ser ut til at det ennå er en god stund til første grabbetak i mudringen av farleden til Borg havn. Etter møte med ledelsen i Kystverket ved Kystverksdirektør Einar Vik Arset og Transport, havn og farled Sven Martin Tønnesen ble det klart at prosjektet tidligst vil påstarte høsten 2024.

Neptune Network utenfor Europas største atomavfallsplass Sellafield

11. desember 2023 var Neptune Network igjen utenfor Europas største atomavfallsplass Sellafield Ltd. Her har vi vært flere ganger i året de siste 20 årene. Dette industriområdet har hatt gjentagende ulykker i alle de årene det har eksistert.

The Guardian avslører: stor frykt for sikkerheten på Europas farligste atomanlegg

Endelig er det hull på ballongen! Nå har avisen The Guardian i løpet av 2 dager sluppet 6 artikler om den store trusselen avfallsplassen for atomavfall, Sellafield i England, potensielt er for Norge, norsk matsikkerhet, miljø og helse.

Oslofjordrådet har møte – Neptune Network nektes adgang

I dag – 7. november er det ett år siden prøvemudringen startet i Fredrikstad (Borg havn). I dag sitter Oslofjordrådet og diskuterer hvordan fjorden skal reddes. De lærte tydeligvis ingenting fra i fjor. Tillatelsen til å pumpe kvikksølvholdig slam ned i Ytre Hvaler Nasjonalpark må trekkes tilbake.

Malmøykalven giftdeponi – «Giftdeponiet som forsvant»

Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.