Neptune Network planlegger eget overvåkningsprogram

Neptune Network etablerer eget overvåkningsprogram i og rundt dumpingsområdet om Kystverket setter i gang dumping på Svaleskjær, på grensa til Hvalerskjærgården.

Resultatene vil legges frem for domstolen om det kommer så langt. Neptune vil bruke alle legale midler for å stanse nedslamming og forgiftning av naturparken i Hvalerskjærgården. Vi vil ha en ren Oslofjord. Dessverre er den nå nesten død. Det haster med å redde den, og da er dumping av 475 000m3 giftslam i fjorden en SVÆRT dårlig ide! Dette slammet må på land. Det finnes både metode for det, plass og penger til det. Erfaringene fra giftslam dumping i indre Oslofjord er svært dårlig. Slammet har spredt seg og torsken er blitt full av kvikksølv, og bør ikke spises. Dette er stikk i strid med hva som ble lovet den gang prosjektet «Ren Oslofjord» ble søkt på. Ren Oslofjord ble DØD Oslofjord! Her på videoen står vi utenfor Malmøykalven.

Del innlegget: