Redd Oslofjorden

Krav til Fredrikstad kommune og Miljødirktoratet

Trekk tillatelsen om giftdumping på Hvaler tilbake og stopp miljødrapet av Oslofjorden.

Vi var på Oslofjordkonferansen 2024

Flott konferanse med mange flinke forskere. Nå vil «Forskeroppropet» frede hele Oslofjorden og forby allt fiske.

Neptune Network planlegger eget overvåkningsprogram

Neptune Network etablerer eget overvåkningsprogram i og rundt dumpingsområdet om Kystverket setter i gang dumping på Svaleskjær, på grensa til Hvalerskjærgården.

Folk ønsker seg en levende fjord

For at vi skal klare å reddet Oslofjorden fra å dø må vi blant annet stoppe å dumpe mudret slam ut igjen i fjorden. Det hjelper ikke å mudre for så bare frakte slammet lengre ut og pumpe det ned der, i håp om at det skal bli liggende på bånn.

Hummer, sjøkreps og hvit damask: Protestmarkeringen falt i smak hos politikerne

Neptune Network har invitert ordfører Arne Sekkelsten og de øvrige gruppelederne i Fredrikstad til det «siste» kvikksølvfrie sjømatmåltid fra Hvaler.

Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Det ser ut til at det ennå er en god stund til første grabbetak i mudringen av farleden til Borg havn. Etter møte med ledelsen i Kystverket ved Kystverksdirektør Einar Vik Arset og Transport, havn og farled Sven Martin Tønnesen ble det klart at prosjektet tidligst vil påstarte høsten 2024.

Oslofjordrådet har møte – Neptune Network nektes adgang

I dag – 7. november er det ett år siden prøvemudringen startet i Fredrikstad (Borg havn). I dag sitter Oslofjordrådet og diskuterer hvordan fjorden skal reddes. De lærte tydeligvis ingenting fra i fjor. Tillatelsen til å pumpe kvikksølvholdig slam ned i Ytre Hvaler Nasjonalpark må trekkes tilbake.

Malmøykalven giftdeponi – «Giftdeponiet som forsvant»

Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.

Bystyret i Fredrikstad ble konstituert

Neptune Network var på plass da det nye bystyret i Fredrikstad ble konstituert. Vårt klare budskap til politikernes var: Trekk tillatelsen til dumping av giftslam i Hvalerskjærgården tilbake! Om dere ikke gjør det vil dere bli ansvarlig for grov miljøkriminalitet. Skadene vil være irreparable.