Redd Oslofjorden

«Ren Oslofjord» ble «Død Oslofjord»

Klar melding til Miljødirektoratet, NGI og Oslo Havn

Giftdeponiet i Oslofjorden skal kartlegges – søknad er sendt

Hør Knut Chr. Hallan fra Neptune Network redegjøre for søknaden som er sendt Kartverket.

Fra «Ren Oslofjord» til «Død Oslofjord»

Prosjektet «Ren Oslofjord» har på 17 år nærmet seg «Død Oslofjord», akkurat som motstanderne forutsa. Støttespillerne bortforklarer. De hevder at dumping av over 200 kg PCB, 2000 kg kvikksølv, tonnevis med bly, kilovis med TBT og PAH ikke har noe med Oslofjordens tilstand å gjøre. Nå skal sannheten for en dag.

Moss Havn tapte mot Neptune i Tingretten

Neptune tok Moss Havn til Tingretten for å få stanset ulovlig bruk av splittlekter ved dumping av masser i Verlebukta.

Klage på Fylkesmannen i Østfold v/miljøverndirektør K. Butenschøn

Neptune Network sendte 21.3. klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen i Østfold, ved miljøverndirektør Karsten Butenschøn. Bakgrunnen er Fylkesmannens manglende reaksjon på Moss Havn KFs brudd på tillatelse til dumping av masser.

Anmelder Moss Havn v/styret og ledelse til politiet

Neptune Network har levert inn anmeldelse til Moss Politi på Moss Havn KF v/ styreleder Gretha Kant, havnesjef Øyvind Høsteland Sundby og prosjektleder Roger Johansen.

Oslo Byfogd innkaller Kystverket til rettsmøte

Etter at Neptune Network leverte inn en begjæring om midlertidig forføyning fredag, har Oslo Byfogd varslet Kystverket om at det skal berammes rettsmøte umiddelbart over påske.

Krever umiddelbar sprengings-stans

Neptune Network går rettens vei. Innleverte fredag 11. mars en midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om umiddelbar stans i Kystverkets sprengninger i Indre Oslofjord.

Protesterer mot statlig miljøkriminalitet

Neptune Network markerer i dag sin motstand mot sprenging, dumping og spredning av sterkt forurensede masser i Indre Oslofjord. Kystverket bryter tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Fylkesmannen reagerer ikke på Kystverkets ulovlige aktivitet. En skam.