Redd Oslofjorden

Hummer, sjøkreps og hvit damask: Protestmarkeringen falt i smak hos politikerne

Neptune Network har invitert ordfører Arne Sekkelsten og de øvrige gruppelederne i Fredrikstad til det «siste» kvikksølvfrie sjømatmåltid fra Hvaler.

Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Det ser ut til at det ennå er en god stund til første grabbetak i mudringen av farleden til Borg havn. Etter møte med ledelsen i Kystverket ved Kystverksdirektør Einar Vik Arset og Transport, havn og farled Sven Martin Tønnesen ble det klart at prosjektet tidligst vil påstarte høsten 2024.

Oslofjordrådet har møte – Neptune Network nektes adgang

I dag – 7. november er det ett år siden prøvemudringen startet i Fredrikstad (Borg havn). I dag sitter Oslofjordrådet og diskuterer hvordan fjorden skal reddes. De lærte tydeligvis ingenting fra i fjor. Tillatelsen til å pumpe kvikksølvholdig slam ned i Ytre Hvaler Nasjonalpark må trekkes tilbake.

Malmøykalven giftdeponi – «Giftdeponiet som forsvant»

Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.

Bystyret i Fredrikstad ble konstituert

Neptune Network var på plass da det nye bystyret i Fredrikstad ble konstituert. Vårt klare budskap til politikernes var: Trekk tillatelsen til dumping av giftslam i Hvalerskjærgården tilbake! Om dere ikke gjør det vil dere bli ansvarlig for grov miljøkriminalitet. Skadene vil være irreparable.

Markering i Fredrikstad før kommunevalget

Neptune Network gir seg aldri. Alle muddermasser skal på land. Indre Oslofjord er død. Dette advarte vi mot før det store oppryddningsprosjektet i Bjørvika med tilhørende dumping av masser i sjøen utenfor Malmøykalven og Nesodden. Nå er staten igang igjen og har tillat samme type dumping av masser i Hvalerskjærgården. Ytre Oslofjord ligger i koma og trenger all den livreddning den kan få, ikke å bli slammet ned av giftholdige masser.

Kvikksølv dreper – Alt mudder må på land

Etter industrien i Norge ligger det giftige bunnsedimenter i fjorder og elver.

Hvordan giftmudder ikke legger seg på bunnen – En demonstrasjon

Vi viser hva noen ikke forstår. At mudder blandet med 70% vann blir en tyntflytende suppe.

Bærekraftskonferanse i Fredrikstad – uten at giftdumping på Hvaler er tema

Enda en bærekraft konferanse hvor Neptune Network, eller andre, ikke kommer til ordet.