Kystverket kommer tidligst i gang september 2024 i Borg havn

Det ser ut til at det ennå er en god stund til første grabbetak i mudringen av farleden til Borg havn. Etter møte med ledelsen i Kystverket ved Kystverksdirektør Einar Vik Arset og Transport, havn og farled Sven Martin Tønnesen ble det klart at prosjektet tidligst vil påstarte høsten 2024.

Prosessen mot oppstart er omfattende og Neptune Network vil holde et kontinuerlig stort trykk på tiltakshavere og myndigheter lokalt og nasjonalt.

Dumping i sjø i 2024 er helt i ubalanse med Regjeringens vedtatte” Helhetlige tiltaksplan for Oslofjorden».

Det er viden kjent at arbeidet med å redde fjorden liggerlangt etter planen og at det haster med å komme i gang med redningsarbeidet. Da er dumping av store mengder slam i væskelignende form helt ubegripelig for oss.

Neptune Network har hele tiden støttet mudringstiltaket som det også haster med å få gjennomført, men massene må på land og lagres eller brukes forsvarlig.

I løpet av vinteren vil Neptune Network på ny innkalle til informasjons og folkemøte.

Del innlegget: