Hev U-864

Statsrådens våkenetter og kvikksølvubåten U-864

I dag overlevert Metier og Møreforskning rapport for hva som skal skje med kvikksølvubåten U-864 utenfor Fedje. Rapporten er en del av Kvalitetssikringen rundt. hva som skal skje med kvikksølvubåten.