Hev U-864

Det haster med å fjerne U-864 fra Fedje

Nå haster det med å fjerne den kvikksølvholdige lasten til ubåten ved Fedje. – Utlekking av kvikksølv fra krigsvraket understreker dette behovet, påpeker Norges Fiskarlag til myndighetene

Statsrådens våkenetter og kvikksølvubåten U-864

I dag overlevert Metier og Møreforskning rapport for hva som skal skje med kvikksølvubåten U-864 utenfor Fedje. Rapporten er en del av Kvalitetssikringen rundt. hva som skal skje med kvikksølvubåten.