Statsrådens våkenetter og kvikksølvubåten U-864

I dag overlevert Metier og Møreforskning rapport for hva som skal skje med kvikksølvubåten U-864 utenfor Fedje. Rapporten er en del av Kvalitetssikringen rundt. hva som skal skje med kvikksølvubåten.

Rapporten konkluderer med at tildekking er det beste alternativet. Begrunnelsen til dette er kostnadene er mindre og miljømessig bedre på kort sikt.

Neptune Network reager sterkt på denne konklusjonen. Det har vært et klart signal fra Regjeringen Stoltenberg at kostnadene ved U-864 IKKE skulle ha betydning. Kostnadsbildet har derfor ikke noe å gjøre i denne sammenheng.

Det som skal vektlegges er kun den beste miljøløsning. Det er hevet over enhver tvil at å fjerne ubåten med kvikksølvbeholdere og plukke opp de beholdere som ligger utenfor vraket. Dette gir en løsning for evigheten.

Det vil være en skam hvis den sittende Regjering skulle endre sitt standpunkt om å heve U-864.

Veritas har allerede gjennomført dypgående analyser og konkluderer at det er fullt mulig å heve U-862 innenfor forsvarlige rammer. Nå får Statsråden under en av sine oppvåkninger fatte den riktige beslutningen slik at natteroen igjen kan senke seg over henne.

Kilder: Illustrasjon: Kystverket

Del innlegget: