Malmøykalven giftdeponi – «Giftdeponiet som forsvant»

Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.
Neptune Network har i dag vært ute på sjødeponiet på Malmøykalven, innerst i Oslofjorden. Giftmudderet som er dumpet der ble gravd opp inne i Bjørvika og området rundt. Disse deponeringsmassene skulle i teorien legge seg tykt og pent ned med en halvmeter sand på toppen.
Hele veien hevdet vi at det aldri ville fungere, og var ute på deponiområdet, sent og tidlig, året rundt i åresvis for å dokumentere. Vi brukte alle måter og midler for å få det stanset.
– Malmøykalven giftdeponi er nå «Giftdeponiet som forsvant».
– Ingen av dagens ekkoloddmålinger kan bekrefte at det er blitt flere meter grunnere i området slik tiltakshaver Oslo Havn KF, NGI – Norges Geotekniske Institutt, Miljødirektoratet hevdet det ville bli.
– Giftmassene er nå spredt over hele Oslofjorden og er en av årsakene til kostholdsrestriksjonen på torsk i fjorden, fordi torsken er full av kvikksølv.

Del innlegget: