Oslofjordrådet har møte – Neptune Network nektes adgang

I dag – 7. november er det ett år siden prøvemudringen startet i Fredrikstad (Borg havn). I dag sitter Oslofjordrådet og diskuterer hvordan fjorden skal reddes. De lærte tydeligvis ingenting fra i fjor. Tillatelsen til å pumpe kvikksølvholdig slam ned i Ytre Hvaler Nasjonalpark må trekkes tilbake.

På ett års dagen til den totalt mislykkede prøvedumpingen sitter Neptune Networks Oslofjordansvarlig Knut Chr. Hallan i resepsjonen til Miljødepartemente for å forsøke å få med seg Oslofjordrådets møte der, uten å få delta.

– Jeg er blitt en « hodepine» for byråkratene som har glemt at de jobber for oss beboere og skattebetalere. Jeg har truffet mange her jeg sitter forvist på gangen. Nettopp nå avfeide direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet meg.

– Men det er ikke bortkastet! Nå er det pause og jeg treffer interessante folk som Truls Gulowsen, Espen Søilen og mange andre. Nå står den nye Klima – og Miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen i resepsjonen og jeg skal forsøke å få en prat!

Del innlegget: