Bærekraftskonferanse i Fredrikstad – uten at giftdumping på Hvaler er tema

Enda en bærekraft konferanse hvor Neptune Network, eller andre, ikke kommer til ordet.

Giftig mudder skal graves opp med gravemaskin, og slippes ut i Hvalerskjærgården for at det skal «ligge stille» der på bunnen etter at de er blandet med 70% vann for å kunne sprute det ned på bunnen med rør.
Rent fysisk vet vi at dette ikke vil gå. Slammet vil spre seg helt ut til Hvaler nasjonalpark og slamme ned kaldtvannskorallene der. Oslofjorden er død. Men vi kan redde den, men da må disse massene på land.
På denne konferansen snakkes det om sirkulær økonomi. Da må man kunne ta med i regnskapet at disse massene kan stabiliseres med betong og brukes som fundament. På den måten tas de ut av kretsløpet.

Neptune Networks representant Kunt Chr. Hallan har i dag snakket med ordføreren i Fredrikstad Kommune, Siri Martinsen, men hun skylder på Miljødirektoratet og Kystverket, og vil ikke ta i saken.

Del innlegget: