Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel avlyste møte med Folkeaksjonen Mot Giftdumping!

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel v/ seksjonssjef Helge Heier og rådgiver Isabel Arntsen avlyste på kort varsel og uten reell begrunnelse et møte med Folkeaksjonen Mot Giftdumping som ville dokumentere de siste rapportene fra 2014 som viser at det er store mengder kvikksølv i torskefilet fra Indre Oslofjord.

Det er en markant forverring fra 2006. Heller ikke målsetningen om at bunnsedimentene skulle bli bedre, er oppnådd. Den ene rapporten etter den andre viser at vi har fått en miljøgiftskandale i Oslofjorden. Miljøbyrådsavdelingen foretrekker å skyve saken under teppet, og plutselig var alle medarbeidere verken tilgjengelige eller villige til å møte oss.

Del innlegget: