Bystyret i Fredrikstad ble konstituert

Neptune Network var på plass da det nye bystyret i Fredrikstad ble konstituert. Vårt klare budskap til politikernes var: Trekk tillatelsen til dumping av giftslam i Hvalerskjærgården tilbake! Om dere ikke gjør det vil dere bli ansvarlig for grov miljøkriminalitet. Skadene vil være irreparable.

Nå ligger det an til norgeshistoriens største miljødrap, ecocide. Livet i Oslofjorden er nå på vei til å bryte sammen. Om en fortsetter å dumpe store mengder elveslam mikset sammen med alvorlige miljøgifter fra mangeårig kjemisk industriutslipp i fjord og sjø, vil vi drepe de siste rester av liv i denne så tett befolkede fjorden.

Dette kan vi ikke bare stå å se på. Neptune Network vil ta i bruk alle legale metoder for å få deponert disse giftmassene på land.

 

Del innlegget: