Fikk forklare seg i Høyesterett

For første gang siden Alta-saken ble det idag lagt frem en miljøsak for Høyesterett. Spørmålet det skulle tas stilling til er om hvorvidt sivil ulydighet kan benyttes i en miljøsak med forankring i de rettslige prinsipene om nødrett eller nødverge.

Frank-Hugo Storelv, Rune Haaland og Knut Chr. Hallan har ved flere anledinger aksjonert mot giftdumpingen i Oslofjorden og deres forklaring i Høyesterett kan ses ovenfor.

Del innlegget: