Klage på Fylkesmannen i Østfold v/miljøverndirektør K. Butenschøn

Neptune Network sendte 21.3. klage til Miljødirektoratet på Fylkesmannen i Østfold, ved miljøverndirektør Karsten Butenschøn. Bakgrunnen er Fylkesmannens manglende reaksjon på Moss Havn KFs brudd på tillatelse til dumping av masser.

Tillatelsen (30.10.2014) viser til søknad (23.4.2014) der det presiseres at dumping av masser skal skje med gravemaskin, for å sikre en høyest mulig miljøkvalitet. Dumpingen startet ca 11.3. med splittlekter, og Fylkesmannen i Østfold har tross gjentatte henvendelser ikke stanset den pågående bruk av splittlekter.

Del innlegget: