Krever umiddelbar sprengings-stans

Neptune Network går rettens vei. Innleverte fredag 11. mars en midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om umiddelbar stans i Kystverkets sprengninger i Indre Oslofjord.

Fylkesmannen Oslo Akershus ga Kystverket tillatelse til å sprenge grunner i Indre Oslofjord i prosjektet ”Innseiling Oslo”, og arbeidet startet oktober 2015. Neptune Network og andre erfarte raskt at Kystverket brøt tillatelsen på flere punkt, men Kystverket reagerte ikke på henvendelsene. Miljøsjef Are Hedén hos Fylkesmannen OA reagerte heller ikke på gjentatte bekymringsmeldinger og klager.

Først etter NRK og VG begynte å skrive om saken, gjennomførte Fylkesmannen en kontroll 28.1.2016. Kontrollen viste 4 alvorlige avvik på tillatelsen. Miljøsjef Are Hedén verken stoppet ”Innseiling Oslo” eller gikk til politianmeldelse av Kystverket – noe som vil være en helt normal reaksjon på klare brudd på en tillatelse. Istedenfor å trekke tilbake tillatelsen, ga Fylkesmannen svært overraskende en ny tillatelse.
Neptune Network anmeldte derfor 15.2.2016 Kystverket til Oslo Politidistrikt v/Finans- og miljøseksjonen for grove brudd på tillatelsen, og ba om at politiet stoppet prosjektet med umiddelbar virkning. Politiet har pr. dato ikke gjort annet enn å skriftlig bekrefte vår anmeldelse – og da etter gjentatte purringer fra oss.

Resultatet av dette er at Kystverket fortsetter som før, og vi hevder at Kystverket fortsetter bryte den nye tillatelsen fra Fylkesmannen. Det er gjort flere henvendelser til Fylkesmannen med forespørsel om når de skal gjennomføre nytt tilsyn av Kystverket. Miljøvernsjef Are Hedén har ikke noe klart svar på dette. Han uttaler at han har det travelt, men skal prøve å få gjennomført tilsyn i nær framtid. Dette har han sagt mange ganger uten at noe skjer. Det er han som er ansvarlig for dette hos Fylkesmannen, og det er totalt uakseptabelt at han ikke følger opp de lovnader han selv kommer med. Neptune Network innklagde derfor Fylkesmannens manglende inngripen overfor Kystverket i denne saken til Miljødirektoratet den 24.2.2106.
Vi har gjort flere forsøk på å få kontakt med Fylkesmann Svarstad Haugland for å gi informasjon om hvordan vi oppfatter Hedéns manglende handlinger. Haugland svarte torsdag 10.3. til Neptune Neptwork at hun ikke ønsker noe møte før Miljødirektoratet har behandlet Neptunes klage, og henviser tilbake til Are Hedén.

Med manglende reaksjon fra både Kystverket, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Politiet og Miljødirektoratet, ser ikke Neptun Network noen annen mulighet pr. dato enn å levere en Midlertidig forføyning til Oslo Byfogdembete, med krav om å få stanset prosjektet ”Innseiling Oslo” umiddelbart.

Det er uforståelig og helt bakvendt at en frivillig og ideell stiftelse må være nødt til å varsle, anmelde, klage og gå til et krav om midlertidig forføyning ovenfor den norske stat. Hvor er åpenheten fra våre myndigheter? Hvor er føre-var-prinsippet, og hvor er imøtekommenheten fra de statlige organene som har et overordnet ansvar om vern av befolkningen mot skade og lyte – et ansvar som til og med er nedsatt i Grunnlovens § 12.

Det er skandaløst og svært frustrerende å oppleve hvordan myndighetsorganer som Kystverket, Fylkesmannen, Politiet, Miljødirektoratet og ulike departementer er totalt fraværende, og ikke fyller sin funksjon for å stoppe grove brudd på forurensingsloven.

Del innlegget: