Kvikksølv dreper – Alt mudder må på land

Etter industrien i Norge ligger det giftige bunnsedimenter i fjorder og elver.

I Borg havn er det sluppet ut 130 tonn etter Borregaards kloralkalie fabrikk. Dette ligger spredt utover i sedimentene i vannet. Derfor er vår klare oppfordring: Alt mudder må på land. Slipper noe som helst av dette ut, er skadene irreparable for evig tid!

Del innlegget: