Markering i Fredrikstad før kommunevalget

Neptune Network gir seg aldri. Alle muddermasser skal på land. Indre Oslofjord er død. Dette advarte vi mot før det store oppryddningsprosjektet i Bjørvika med tilhørende dumping av masser i sjøen utenfor Malmøykalven og Nesodden. Nå er staten igang igjen og har tillat samme type dumping av masser i Hvalerskjærgården. Ytre Oslofjord ligger i koma og trenger all den livreddning den kan få, ikke å bli slammet ned av giftholdige masser.

Del innlegget: