Markering på Youngstorget i Oslo

Tydelig markering fra Neptune Network.
Neptune Network rigget seg til på Youngstorget i Oslo – midt under APs landsmøte:
Der hadde vi en tydelig markering mot Kystverkets plan om dumping av forurenset slam midt i Hvalers skjærgård. Neptune Network og Redd Hvalerskjærgården. Nei til Kystverkets sjødeponi – alt på land er klinkende klare i hva som må skje med de mudrede massene i Borg Havn. ALT SKAL PÅ LAND!

Del innlegget: