Neptune Network anker mudringsdom til lagmannsretten

11. november 2022 stevnet Neptune Network Kystverket til Oslo Tingrett, med krav om øyeblikkelig stans av Kystverkets mudring i Borg havn.

Tingretten møtte ikke dette kravet, og innkalte partene til muntlig forhandling 18. desember, altså en hel uke senere.
Dagen før rettsmøtet hevdet Kystverket, gjennom Regjeringsadvokaten som fører saken for dem, at de skulle stoppe mudringen. I kontakt med Regjeringsadvokaten pr. telefon, kunne han ikke gi oss en 100% garanti for at mudringen ville bli stoppet, og vi valgte med den usikkerheten å gjennomføre rettsmøtet.
Vår forføyningssak ble hevet, altså avsluttet av dommeren, da mudringen var stoppet dagen før rettsmøtet. Svært overraskende ble Neptune Network dømt til å betale Staten (Kystverket) deres saksomkostninger på kroner 20.800. Tro det den som vil, men slik ble dommen!
Vår klare mening er at dommen er bygd på feil fakta og lovtolking, og har derfor anket til Borgarting Lagmannsrett.
At Oslo Tingrett ikke gav vår begjæring om midlertidig forføyning medhold den 11. november, gav Kystverket mulighet til fritt å fortsette og ulovlig spre store mengder med svært forurenset slam i en hel uke.
Til vår overraskelse kom Miljødirektoratet den 15. desember med en tilsynsrapport om Kystverkets mudringsprosjekt i Borg havn. Dette var en total slakt av Kystverkets metoder, og en rekke alvorlige mangler ble påpekt. Miljødirektoratet bekreftet med dette Neptune Network sak.
Samtidig har Miljødirektoratet et særskilt kontrollansvar, og vi mener de skulle reagert tidligere:
– Miljødirektoratet skulle ha stanset Kystverkets mudringsprosjekt allerede 8. november
– Miljødirektoratet skulle ha politianmeldt Kystverket for konsekvensene av «herjing» i Borg havn, og ikke bare gitt som avvik fra tillatelsen en måned senere.
Neptune Network anmeldte Kystverket to ganger uten respons fra politiet.
Som filmen fra 10. november tydelig viser, så er ikke gravemaskin med åpen grabb best tilgjengelige teknologi (BAT), og stor og ulovlig giftspredning fikk skje.
Kystverket har planer om å fortsette å mudre i 2023. Da må Miljødirektoratet sørge for at BAT blir benyttet. Hvis ikke; stopp hele prosjektet fram til arbeidet kan gjennomføres uten å forgifte å drepe hele Hvalerskjærgården for generasjoner.
For det må IKKE få skje!

Del innlegget: