Oslo Havn til Høyesterett?

Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen er i dårlig humør. I over en uke har styrelederen jublet i media over at lagmannsretten ikke tok Oslo Politikammers anke på frifinnelsen i tingretten til ny rettsbehandling.

Statsadvokaten har nå anket lagmannsrettens kjennelse til Høyesteretts ankeutvalg. Den ellers så snakksalige styrelederen ønsker ikke å kommentere denne utviklingen utenom et bryskt «Nei» på henvendelse om intervju.

Oslo Havn har i lengre tid drevet aktiv propaganda i media om hvor vellykket giftdumpingen i Oslofjorden har vært, og inntil nylig agert som om endelig punktum var satt i denne saken.

Frank-Hugo Storelv i Neptune Network er meget tilfreds med sakens utvikling.

«Denne rettsaken er kun den første av mange som kommer til å følge fremover i skadaleprosjektet til Oslo Havn og vi er fornøyde med at Statsadvokaten tar denne saken så alvorlig» sier Storelv.

Del innlegget: