Politiet henlegger dumpinganmeldelse

Neptune Network anmeldte Kystverket den 1. desember 2022, for brudd på gitte tillatelser ifht mudring, sprengning og dumping av masser i farleden til Borg Havn.

Dette for å værne natur, miljø og sårbart liv i havet.
Neptune Network er også tydelig på at det må brukes BAT, best mulig tilgjengelig teknologi/metode, for å få mudret dypere farled, og mudrete masser må lagres på land.

Den 12. juni 2023 fikk vi et brev fra Politiet om at de henla anmeldelsen.

Denne kampen er ikke over. Neptune Network fortsetter arbeide for å redde Oslofjorden fra den totale ødeleggelse.

Fjorden kan ennå reddes.

Del innlegget: