Politiets etterforskning av Oslo Havn gjenopptas i giftdumpingssaken

Oslo politidistrikt har omgjort henleggelsen av Neptunes Networks anmeldelse av Oslo Havn. Bilde: Styreleder i Oslo Havn, Bernt Stilluf Karlsen i retten igjen?

Neptune Network leverte 4.1.2008 inn anmeldelse av Oslo Havn for alvorlige brudd på tillatelse til dumping av giftig slam, gitt av SFT (nå KLIF). Anmeldelsen ble henlagt. Neptune Network anket henleggelsen, og politiet besluttet 6.6.2011 å omgjøre henleggelsen og igangsette ny etterforskning.

Politiet har 16.6. oversendt alle dokumenter i anmeldelsen til KLIF (Klima- og Forurensingsdirektoratet) for uttalelse, og dette ble meddelt Neptune Network i brev 8. august.

Del innlegget: