Protesterer mot statlig miljøkriminalitet

Neptune Network markerer i dag sin motstand mot sprenging, dumping og spredning av sterkt forurensede masser i Indre Oslofjord. Kystverket bryter tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo/Akershus. Fylkesmannen reagerer ikke på Kystverkets ulovlige aktivitet. En skam.

Del innlegget: