REN Oslofjord ble DØD Oslofjord

Karine Finne fra Neptune Network avduket i dag en minneplate utenfor Oslo Havn KF
I dag ble en minneplate avduket utenfor Oslo Havn KFs hovedkontor i Oslo. Oslo Havn var ansvarlig for prosjektet «Ren» Oslofjord, godkjent i 2005 av Miljødirektoratet og daværende statsråd Helen Bjørnøy.
Dette har forårsaket at den så belastede Oslofjorden nå er død. Dette kan ikke fortsette.
Den neste kampen står nå i Borg havn og alle andre steder der det skal dumpes forurensing i fjorden.

Del innlegget: