«Ren Oslofjord» ble «Død Oslofjord»

Klar melding til Miljødirektoratet, NGI og Oslo Havn

I 2005 fikk Oslo Havn tillatelse til å dumpe inntil 1 mill kubikkmeter med sterkt forurenset bunnslam ved Malmøkalven 2 km ut i fjorden. Slammet kom fra «opprydding» av bunnen utenfor Aker Brygge, Bjørvika osv. Tillatelsen ble gitt av SV-statsråd Helen Bjørnøy. I Oslo Bystyre støttet Høyre, Venstre, FrP og SV prosjektet. Det samme gjorde Naturvernforbundet samt Natur og Ungdom. WWF og Greenpeace var tause.

Neptunes klare mening var at «Ren Oslofjord» ville slamme ned store deler av Oslofjorden med sterkt forurensede bunnmasser, og slik ødelegge det økologiske systemet og drepe fisk, ålegress, tang og annet liv.

Og titusener av Oslos innbyggere, Neptune Network, Bellona og Norges Miljøvernforbund kjempet mot prosjektet som Oslo Havn hadde gitt navnet «Ren Oslofjord». Det ble utført store aksjoner, utarbeidet fagrapporter og innlevert politianmeldelser.

I januar 2008 anmeldte Neptune Oslo Havn for brudd på tillatelsen, samt for utbredt forurensing av Oslofjorden. Vi var sterkt uenig i Miljødirektoratet, Oslo Havn og NGIs påstander om at slamdeponoet var sikkert og tett og ikke ville lekke miljøgifter. Dessverre fikk vi rett. Prosjektet «Ren Oslofjord» har blitt til «Død Oslofjord», og vi ser en økologisk katastrofe.

Neptune har arbeidet med denne saken siden 2005. Vi ønsker å bringe fakta på bordet og ansvarliggjøre de som lot dette skje. Sist uke fikk Neptune tillatelse fra Kartverket/Forsvaret for å gjennomføre detaljkartlegging av volum i deponiet. Sannheten om «Ren Oslofjord» skal frem i lyset.

Vi skal ha slutt på all dumping av forurenset masse til sjø. Det som har skjedd i Oslofjorden, må ikke gjentas ved Hvaler, i Repparfjorden, Bøkefjorden eller Førdefjorden.

Del innlegget: