Ren slakt av Kystverket i Miljødirektoratets rapport

Ren slakt av Kystverket i Miljødirektoratets rapport, etter inspeksjon i Borg Havn-prosjektet. Mangler og avvik i alle ledd!

Bildet viser utdrag av Miljødirektoratets rapport

Del innlegget: