Skam dere KLIF

I dag kl 0700 har Folkeaksjonen Mot Giftdumping og Neptune Network hengt opp et gigantisk banner på fasaden til Klifs kontorbygg på Helsfyr i Oslo. Banneret er en protest mot at Klif ikke er sannferdig i saker som gjelder dumping av gift i norske fjorder.

Knut Hallan i Folkeaksjonen mot giftdumping peker spesielt på Klifs behandling av giftdumpingen i Oslofjorden. Til tross for klare bevis for at Oslo KF´s opprydding ikke ble som lovet og at store mengder gift er spredd, så hevder Klif, mot bedre vitende at prosjektet er vellykket.
Det er Klif og Ellen Hambro sitt ansvar å hindre at det skjer store miljøødeleggelser på folks helse. Denne rollen har ikke Klif fylt, og det er en skam at de har gjort knefall for Oslo Havn og deres hjelpere. Ingen i Klif som har vært involvert i giftdumpingen kan si at de ikke visste hva som skjedde.

SKAM DERE – markeringen er en oppfordring til at Klif tar sin oppgave på alvor og ikke er er en medspiller for de som vil ødelegge miljø og helse.

Del innlegget: