Sprengingsgalskap i Oslofjorden

Neptune Network markerte motstand mot Kystverkets sprenging av grunner og spredning av giftig bunnsediment i indre Oslofjord. Neptune Network har anmeldt Kystverket til politiet for brudd på forurensingsloven. Neptune ber fylkesmannen i Oslo om å stoppe prosjektet inntil alle forhold er klarlagt og at Kystverket oppfyller utslipstillatelsen.

Del innlegget: