Atompolitiet fjernet aksjonister

Britisk politi fjernet idag Neptune Networks aksjonister fra jernbanelinjen på Sellafield . Aksjonistene hadde plassert en elbil på jernbanelinjen for å stanse inntaket av atomavfall til det omstritte anlegget.

Neptune Network har vært tilstede ved jernbanelinjen til Sellafield i over 3 døgn med den hensikt i å stanse atomavfallstransporten til Sellafield som utgjør en uakseptabel trussel mot norge.

Da elbilen ble plassert på skinnegangen til atomtransporten reagerte politiet rask, og elbilen ble øyeblikkelig flyttet til siden av sporet når forsendelsen med atomavfall kom.

«Inntak av nytt atomavfall må stoppes umiddelbart» sier aksjonsleder Frank-Hugo Storelv.

«Anlegget klarer ikke å håndtere avfallet de allerede har på en forsvarlig måte og da sier det selv at de ikke kan ta imot mer uten å skape en uholdbar sikkerhetssituasjon. Sellafield er det stedet i verden hvor det er lagret mest atomavfall og det ligger i norges vindretning 92% av tiden. Dette kan vi ikke leve med!» avslutter Storelv.

Del innlegget: