Breeze aksjonerer på Sellafield

Toppledelsen i det norske Breeze-konsernet og representanter fra Neptune Network aksjonerer nå foran hovedporten på Sellafield. Kravet er at atomavfallsanlegget stanser mottak av brukt atomavfall fra Japan, og at det iverksettes tiltak for å få tømt anlegget for høyaktivt avfall.

«Ifølge Statens Strålevern vil en atomulykke på Sellafield kunne medføre alvorlig forurensning av norske landområder,» sier styreleder i Breeze, Per Ivar Andersen.

Del innlegget: