Driftsselskapet på Sellafield får sparken av britiske myndigheter

I 2008 fikk et konsortium (NMP), bestående av franske Areva, engelske Amec og amerikanske URS oppdraget å drifte Sellafieldanlegget samt rydde og rense området for oppsamlet radioaktivt avfall.

Konsortiet har blitt tungt kritisert for flere meget alvorlige hendelser og mangel på tiltak. Det er gledelig at myndighetene nå vil frata NDA denne kontrakten verd ca 20 milliarder pund.

Neptune Network har hatt møter med Areva i Paris og URS i der vi har påpekt en rekke kritiske forhold og forlangt aktivitet. Vi har også vært i gjentatt kontakt med myndighetene i Storbritania i denne saken. Vi forutsetter nå at britiske myndigheter i den videre prosessen selv tar kontroll, og innleder samarbeid med aktører som er seriøse.

Del innlegget: