Kastet ut av TEPCO

Frank-Hugo Storelv og Marie Frogner fra Neptune Network ble kastet ut fra et møte som omhandlet atomavfallet TEPCO sender til Sellafield.

The Tokyo Electric Power Company (TEPCO), som er et av de største atomkraftselskap i Japan, har nettop inngått en ny avtale med Sellafield om levere atomavfall fra sine anlegg i Japan. Neptune Network har i lang tid forsøkt å få etablert en kontakt med selskapet for å få slutt på leveranse av atomavfall til Sellafield. I dag, 13.9.10 møtte Marie Frogner og Frank Hugo Storelv fra Neptune Network, TEPCO i Tokyo. Selskapets representant Hiro Hasegawa innledet med å konstatere at de ikke hadde hverken plikt eller til hensikt å gi noen informasjon. Temperaturen steg ytterligere da NN påpekte at TEPCO har et kommersielt ansvar overfor de som eventuelt skades ved et utslipp fra Sellafield. Neptune Network overrakte TEPCO et brev som tydelig informerte om at det vil bli vurdert juridiske tiltak for å få stoppet transporten av atomavfall fra Japan til Sellafield. Det hele endte med at Neptune Network ble kastet ut fra deres kontor.

Del innlegget: