Miljøvernministeren på atominspeksjon

Tordag 24.2. drar Erik Solheim til det ulykkesbefengte atomavfallsanlegget Sellafield. Anlegget er den største trusselen mot Norges eksistens ettersom sikkerheten der er svært dårlig, kombinert med at vinden blåser mot Norge 92% av tiden.

At miljøvernministeren drar på inspeksjon til Sellafield, viser at myndighetene tar denne trusselen alvorlig.

Neptune Network har i lang tid hatt en konstruktiv dialog med miljøverndepartementet i denne saken og vi vil fortsette å støtte Solheim i kampen mot Sellafield, sier Frank-Hugo Storelv, leder i Neptune Network. – Vi har gjennom mange år opprettholdt et vedvarende press mot Sellafield, og erfarer at nettopp oppmerksomhet fra ulike hold er avgjørende for at situasjonen skal beveges i positiv retning. Kampen mot Sellafield fortsetter med uforminsket kraft, sier han.

Del innlegget: