Neptune Network stenger atomtransport til Sellafield

 

11.05.2022, Cumbria, England.

Åtte representanter fra Neptune Network har blokkert mottaksporten ved atomavfallsanlegget Sellafield i England. Neptune Network krever stans i mottak av mer atomavfall til anlegget.

Neptune Network har siden 2001 gjennomført en rekke aksjoner mot anlegget. Anlegget har manglende vedlikehold, lite åpenhet, og har hatt flere ulykker og nestenulykker. En ulykke med radioaktivt utslipp til luft vil kunne få alvorlige konsekvenser for Norge. Sikkerhetssituasjonen ved Sellafield er kritisk og det er derfor nødvendig å stanse nytt inntak umiddelbart. Åpenhet og forbedring av sikkerheten ved anlegget må etterfølge raskt.

Neptune Network krever at britiske myndigheter tar grep, og oppfordrer den norske stat og det norske folk til å forsterke dette budskapet.

Neptune Network krever full stans i mottak av atomavfall nå!

Del innlegget: