Neptune Network utenfor Europas største atomavfallsplass Sellafield

11. desember 2023 var Neptune Network igjen utenfor Europas største atomavfallsplass Sellafield Ltd. Her har vi vært flere ganger i året de siste 20 årene. Dette industriområdet har hatt gjentagende ulykker i alle de årene det har eksistert.

Både Sellafield og de sakene som har dukket opp rundt dette industriområdet har vi jobbet med i alle disse årene. Vi har svært lenge informert norske og internasjonale myndigheter om dette anleggets potensielle trussel mot særlig norsk natur, miljø, helse og næringsliv.

Vi forsetter å holde fokus oppe på dette stedet. Da Neptune Network i 2002 aksjonerte på utslippsrøret til irskesjøen med technetium99 utslipp fra Sellafield, ble de utslippene endelig stanset. Men det vi har påpekt siden da er at dette stedet fortsatt er fullt av ulykker og på langt nær er trygt.

Neptune Network hevder at Norske myndigheter har økonomiske midler til å hjelpe Britiske myndigheter med å få sikret dette anlegge inntil stedet blir stengt en gang for alle.

Del innlegget: